Speedboat

Kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego, sternika motorowodnego, licencje na holowanie narciarza i innych obiektów pływających, holowanie statków powietrznych

kontakt z nami

zdobądź patent motorowodnego sternika morskiego lub sternika motorowodnego

Jednodniowe szkolenie zakończone egzaminem.

sezon 2023

najbliższe terminy szkoleń i egzaminów

07 października (sobota)
Braniewo / Nowa Pasłęka (warmińsko-mazurskie) zapisz się
14 października (sobota)
Nowy Dwór Gdański (pomorskie) zapisz się

UWAGA: Jeżeli nie możesz w wyznaczony dzień być na szkoleniu i przystąpić do egzaminu, istnieje możliwość szkolenia i egzaminu w umówionym (dogodnym) terminie - skontaktuj się z nami i zapytaj się o szczegóły.

Szkolenia / kursy i egzaminy odbywają się cyklicznie od kwietnia do października lub w zależności od warunków pogodowych przez cały rok w Nowej Pasłęce, Elblągu, Malborku, Tczewie, Nowym Dworze Gdańskim, Gdańsku (Sobieszewo), Pasłęku, Fromborku i Braniewie.

Zapraszamy!

Zdjęcie z kursu Zdjęcia ze szkolenia Zdjęcie ze szkolenia Zdjęcia z kursu

Patent Sternika MOTOROWODNEGO - to podstawowy patent uprawniający do prowadzenia łodzi motorowych i skuterów po śródlądziu i po morzu w porze dziennej do 2 mil morskich ( 3704 m).

Patent sternika motorowodnego - uzyskuje osoba, która:

Wzór patentu.

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

Motorowodny Sternik Morski - wymagania:

Uprawnienia:

koszt: 1110 zł (St. Motorowodny 960 zł) z egzaminem i patentem *

Uczniowie i studenci w wieku od 14 do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin i patenty w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji.

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość dojazdu na szkolenie i egzamin (miejsce i termin do ustalenia).

Przebieg szkolenia / kursu

zajęcia teoretyczne: sala wykładowa (prezentacje multimedialne + ćwiczenia) - przepisy morskie i śródlądowe / locja morska i śródlądowa / budowa jachtów i silników / meteorologia / ratownictwo / prace bosmańskie,

zajęcia praktyczne: w skład zajęć praktycznych wchodzą manewry - podejście do kei, zacieśniona cyrkulacja, człowiek za burta, podejście do boi, ślizg, ósemki (analiza oznakowania niebezpieczeństwa na wodzie - boje kardynalne),

materiały szkoleniowe, podręcznik / książka - każdy uczestnik otrzymuje podczas szkolenia / kursu,

egzamin teoretyczny i praktyczny: na zakończenie szkolenia / kursu.

Ile czasu się czeka na patent sternika motorowodnego?
Po zaliczeniu egzaminu Komisja Egzaminacyjna wydaje Uczestnikom "Zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa". Następnie Uczestnicy przesyłają je wraz z wygnerowanym wnioskiem o wydanie patentu (https://patenty.pzmwinw.pl/) pocztą lub dostarczają osobiście do Polskiego Związku Motorowodnego - PZMWiNW wydaje patenty w ciągu 30 dni roboczych, zwykle czeka się ok. 1 miesiąca.

Dodatkowo oferujemy szkolenie zakończone egzaminem na licencje: holowanie narciarza i innych obiektów pływających, holowanie statków powietrznych - szczegóły - skontaktuj się z nami!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu, jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

Kontakt

tel. 556 443 300
lub e-mail:
kursymotorowodne@nowapasleka.pl

UWAGA: Istnieje możliwość przeszkolenia i egzaminu w wygodnym dla Państwa terminie - skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

(Opłaty za egzamin i patenty wg cennika PZMW i NW)

* - możliwość negocjacji kosztów dla uczestników grupowych

Przeprowadzamy szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminu na patent żeglarz jachtowego i jachtowego sternika morskiego - szczegóły - skontaktuj się z nami!

Egzaminy przeprowadzane są przez:
1. Aqua Sfera upoważniona przez Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów na patenty i licencje żeglarskie i motorowodne - nr upoważnienia DSW-WSW.442.7.2020.
2. Centrum Szkolenia Sportowego i Instruktorskiego w ramach otrzymanych decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki; Żeglarz jachtowy (ZJ) - decyzja MSiT nr DWS/454/57/2014, Jachtowy Sternik Morski - decyzja MSiT nr DWS/454/34/2014, Sternik Motorowodny (SM) - decyzja MSiT nr DWS/454/35/2014, Motorowodny Sternik Morski (MSM) - decyzja MSiT nr DWS/454/36/2014, Licencja holowanie narciarza wodnego i innych obiektów pływajacych (LHNWiIOP) - decyzja MSiT nr DWS/454/37/2014.