Kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminu na patent sternika motorowodnego, licencje na holowanie narciarza i innych obiektów pływających, holowanie statków powietrznych

zdobądź patent sternika motorowodnego

Jednodniowe kursy zakończone egzaminem.

sezon 2021 - najbliższy termin egzaminów:
zapytaj o najbliższe szkolenia i egzaminy
zapraszamy!!!

Patent STERNIKA MOTOROWODNEGO - to podstawowy patent uprawniający do prowadzenia łodzi motorowych i skuterów po śródlądziu i po morzu w porze dziennej do 2 mil morskich ( 3704 m).

Patent sternika motorowodnego - uzyskuje osoba, która:

  • ukończyła 14 rok życia;
  • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na stopień sternika motorowodnego.

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

  • po wodach śródlądowych;
  • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej;
  • osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

koszt: 850 zł z egzaminem i patentem *

Uczniowei i studenci w wieku od 14 do 26 lat ujszczają opłaty za egzamin i patenty w wysokośći 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji.

Kursy i egzaminy odbywają się od maja do października w Nowej Pasłęce, Elbląg, Nowym Dworze Gdańskim, Gdański i Braniewie. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość dojazdu na szkolenie i egzamin (miejsce i termin do ustalenia).

Przebieg kursu

zajęcia teoretyczne: sala wykładowa (prezentacje multimedialne + ćwiczenia) - przepisy morskie i śródlądowe / locja morska i śródlądowa / budowa jachtów i silników / meteorologia / ratownictwo / prace bosmańskie,

zajęcia praktyczne: w skład zajęć praktycznych wchodzą manewry - podejście do kei, zacieśniona cyrkulacja, człowiek za burta, podejście do boi, ślizg, ósemki (analiza oznakowania niebezpieczeństwa na wodzie - boje kardynalne),

materiały szkoleniowe, podręcznik: każdy uczestnik otrzymuje podczas kursu,

egzamin teoretyczny i praktyczny: na zakończenie kursu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu, jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

UWAGA: Istnieje możliwość przeszkolenia i egzaminu w wygodnym dla Państwa terminie - skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Kontakt:

tel. 556 443 300 lub e-mail: kursy-motorowodne@i7.pl

(Opłaty za egzamin i patenty wg cennika PZMW i NW)

* - możliwość negocjacji kosztów dla uczestników grupowych

noclegi, szkolenia, sternik motorowodny, rejsy